Hvorfor slutte å røyke?

Det finnes et utall gode grunner til å slutte å røyke. Her ramser vi opp noen av helseproblemene knyttet til røyking og fordelene ved å slutte.

Helseproblemer forårsaket av røyking?

Røyking skader nesten hver eneste celle i kroppen og forverrer generell helsetilstand drastisk. Røyking er ledende årsak til kreft og dødsfall knyttet til kreft. Ikke bare lungekreft. Røyking kan også føre til kreft i lunger, hals, strupehode, munnhule, nyrer, blære og bukspyttkjertel.

Røyking fører også til hjertesykdommer, slag, lungesykdommer (astma, kronisk bronkitt, KOLS og emfysem). Røykere har også høyere risiko for å utvikle lungebetennelse og andre luftveisinfeksjoner.
En gravid kvinne som røyker økere risikoen for prematur fødsel og lav fødselsvekt. Kvinner som røyker under, eller etter graviditet, øker også risikoen for krybbedød.
Røykere kan umiddelbart redusere risikoen for sykdom og helseskade drastisk ved å slutte røyke.

Tobakksrøyk inneholder skadelige kjemikalier
Tobakksrøyk inneholder kjemikalier som er svært skadelige både for røykere og ikke røykere (passiv røyking). Tobakk inneholder ca. 4000 forskjellige kjemikalier, minst 250 er dokumentert skadelige. Giftige kjemikalier i tobakksrøyk inkluderer cyanid, karbonmonoksid, formaldehyd, ammoniakk, og blåsyre.
Av de 250 kjente skadelige kjemikaliene i tobakksrøyk er ca. 50 kreftfremkallende. disse inkluderer:

  • Arsenikk
  • Benzen
  • Beryllium
  • Kadmium
  • Krom
  • Etylenoksid
  • Nikkel
  • Polonium-210
  • Vinylklorid

Umiddelbare fordeler ved å slutte å røyke?
De umiddelbare helsemessige fordelene ved å slutte å røyke er betydelige. Hjertefrekvens og blodtrykk normaliseres raskt. Innen bare få timer begynner andelen karbonmonoksid i blodet å avta, noe som fører til økt oksygentransport i hele kroppen. Innen få uker etter at man har sluttet å røyke har man betydelig bedre sirkulasjon, redusert slimproduksjon, og man er normalt kvitt hoste eller hvesende pust. Innen noen måneder etter røykeslutt kan man forvente betydelige forbedringer i lungefunksjon.

Langsiktige fordeler med å slutte å røyke?
Når man slutter å røyke reduserer man risikoen for kreft og andre sykdommer, som hjerte og kar-sykdommer og lungesykdommer, forårsaket av røyking. Undersøkelser har vist at dersom man slutter å røyke når man er 30 år gammel reduserer man sjansen for å dø av røykerelaterte sykdommer med mer enn 90 prosent.

Lavere risiko for kreft
Slutter man å røyke redusereres risikoen for å utvikle og å dø av kreft betydelig, og denne effekten bare øker jo lenger man klarer å holde seg røykfri.
Risikoen for tidlig død, og sjansen for å utvikle kreft på grunn av sigaretter er avhengig av hvor lenge man har røkt, antall sigaretter per dag og når man begynte å røyke.

Slutt å røyke i dag! Det er verdt det!